This question about Using an extension: Answered

Editing a table

No Aşağıdakiler Doğru mu? Uygun mu? Uygunluk Kanıtı Sorunun tanımı ve mevcut kontrol önlemleri K.S Şid R.P Nasıl olmalı? & Ne Yapmalı? Sorumlu Çzm.Trh. Ö.S.R.P İyileştirmeye Yönelik Önlem Önerileri
A
 
 
 
 
 
 
 
YAPILAN İŞİN KAS VE İSKELET SİSTEMİNE YAPTIĞI BASKI FAKTÖRLERİ
 
 
 
 
edit
A1
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA: Monitör yeteri kadar yüksektedir, rahatsız edici yansımalar yoktur. Klavye ve fare desteklenmiş el/bilekle doğal pozisyonda kullanılabilmektedir.
 
200 283.png
Ekranlı araçların kullanıldığı iş istasyonları ergonomi prensiplerine göre düzenlenmeli.
2
2
3
EKRAN: Ekranın üst köşesi göz hizasından 10-15 cm üstte olmalıdır, gözden ekrana bakış açısı karşılaştırıldığında ekran dikeydir. Ekranın arkasına güçlü ışık kaynağı yerleştirilmemeli (örn. pencere) ve ekranda yansıma olmamalıdır (örn. lambanın yansıması). Doğrudan ekrana yansımayan ışık ekranlı araçlarla çalışma için temel olarak iyi ışıklandırma sağlar. Monitörün ekranı sabit (titreme ve parlayıp sönme olmaz) ve yazı karakterleri yeterince büyük olmalıdır. Genelde 50-80 cm iyi bir uzaklıktır. Ekranlı araçlarla çalışma, göz yorulması ve baş ağrısına neden olmamalıdır.
KLAVYE VE FARE: Klavye kullanıldığında bilek düz olmalı, kol ile desteklenmelidir. Fare ve klavyenin yerleri ihtiyaca göre değiştirilebilmelidir. Fare net ve kolay bir şekilde hareket etmeli, ele oturmalı ve kullanımı için yeterli alan var olmalıdır.
REHBERLİK VE GÖRSEL TEST: Çalışanlar ekipmanlarını ve aletlerini nasıl ayarlamaları gerektiği konusunda bilgiye sahip olmalıdırlar. Görüş gerekirse kontrol edilmeli ve normal gözlükler yeterli değilse çalışanlara özel iş gözlükleri verilmelidir
İşveren
 
1
Tavsiye ve Yorumlar : Ofis çalışmalarında:

(1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda eğitim verilmeli.

(2) Uygun çalışma planı yapılarak operatörlerin periyodik olarak ara vermesi veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmaları sağlanmalı.

(3) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yapılmalı.
edit

Hello,

Are there any way to change the width of the columns of above given table? I will be very glad if you inform me about how to set the width of the columns for best printing as visually? For example, I would prefer to enlarge the width of the last column.

-- İsteUtopya - 05 Nov 2018

You can add a %TABLE{}% macro just before a table (and before an %EDITTABLE{}% macro) and use the columnwidths parameter to set column sizes, either as percent or absolute width (in pixels). I've added this above your sample table and just threw in some sample numbers to force the second-to-last column to be wider. You'd have to fiddle with the percentages to get the layout you want. (Note: I also added a couple of surrounding div's to give the table extra room because it was being contrained by the body width in the page.)

-- Main.LynnwoodBrown - 06 Nov 2018 - 02:44

Thank you very much LynnwoodBrown. Your guidance helped me a lot.

-- İsteUtopya - 06 Nov 2018
 

QuestionForm edit

Subject Using an extension
Extension EditTablePlugin
Version Foswiki 2.1.4
Status Answered
Related Topics
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
200_283.pngpng 200_283.png manage 41 K 05 Nov 2018 - 21:08 İsteUtopya  
Topic revision: r3 - 06 Nov 2018, İsteUtopya - This page was cached on 06 Aug 2020 - 08:50.

The copyright of the content on this website is held by the contributing authors, except where stated elsewhere. See Copyright Statement. Creative Commons License    Legal Imprint    Privacy Policy